Klenovnik

Hrvatska / Varaždinska / Klenovnik, Hrvatska

U pisanim dokumentima se prvi puta spominje 1244 g. kao srednjovjekovni utvrđeni grad Klenovnik kojeg je 1244. Bela IV. dao varaždinskomu županu Mihajlu. Krajem 14. st. vlastelinstvo Klenovnik je kratko vrijeme pripadalo vlastelinskoj obitelji Bubek. 1399. god. Klenovnik potpada pod grofove Celjske, a od 1458. do 1490. Klenovnik posjeduje Kralj Matijaš Korvin kojeg nakon njegove smrti nasljeđuje sin Ivaniš Korvin. Korvin pak ustupljuje Klenovnik svom podbanu Ivanu Gylayju koji 1508 izgrađuje kapelu sv Wolfganga. Nakon smrti Gylayja Klenovnik potpada pod državni fisk. Od polovice 16.st. do polovice 19.st u vlasništvu je grofova Draškovića, koji su 1616. izgradili četverokutni renesansni dvokatni dvorac