Grad Pag

Hrvatska / Ličko-Senjska / Otok Pag

Na mjestu na kojem se danas nalazi, grad Pag se gradio od 1443. do 1474. godine. Do tada su Pažani živjeli u Starom gradu, danas arheološkom području. Kralj Bela IV je 1244. godine gradu Pagu dodijelio status Slobodnog kraljevskog grada, a u 16. st. Pag je dobio svoj gradski statut. Grad Pag je nastao na tradiciji srednjovjekovnog graditeljstva sa središnjim trgom i četiri ulice koje grad dijele na četiri kvarta. Početkom 20 st. grad Pag se širi izvan svojih zidina, a s procvatom turizma 60- tih godina nastaju novi dijelovi grada: Prosika, Vodice, Blato, Murvica, Bašaca, Sv. Jelena i Božana.