Selina, Sv. Lovreča.

Chorvatsko / Istria / Selina, Sv. Lovreč

Selina je malé malebné dediny sa nachádza v blízkosti historického mesta St Lovreč.

Izvor HTZ